Talajhigiénés Osztály Munkatárs

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA
Talajhigiénés Osztály

MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Laboratóriumi és statisztikai adatok elemzése, In vitro toxikológiai vizsgálatok elvégzése GLP, GMP és NAT akkreditált laboratóriumban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakterülethez kapcsolódó végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és a végzettség(ek)et igazoló bizonyítvány(ok), valamint a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Zoltán osztályvezető nyújt, a 06-1-476-1132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GOKK 2002/2016 , valamint a munkakör megnevezését: MUNKATÁRS.         Postai úton, a pályázatnak a ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GOKK 2002/2016, valamint a munkakör megnevezését: MUNKATÁRS.

        Elektronikus úton Dr. Szabó Zoltán osztályvezető részére a szabo.zoltan@oki.antsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok alapján és a kiválasztott pályázok személyes meghallgatását követően, 4 hónapos próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820284   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.