Munkatárs

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁGÁNAK
CLP KOMPETENS HATÓSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT

MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (ún. CLP rendelet) által az Igazgatóságra ruházott feladatok ellátásában, vegyi anyagokkal kapcsolatos dokumentációk értékelésében. Az ipari szereplők tájékoztatása a rendelettel összefüggő kötelezettségeikről, kapcsolattartás a végrehajtásban érintett hatóságokkal. Részvétel hazai és EU-s döntés-előkészítő folyamatokban, valamint EU-s üléseken, továbbképzéseken, a kémiai biztonság területén. Az Igazgatóság tevékenységi körét érintő tájékoztató anyagok, szórólapok, információs kiadványok előkészítése. Az osztályvezető munkájának támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológus, vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biomérnök, toxikológus,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

        A vonatkozó EU-s és hazai jogszabályok alapszintű ismerete, toxikológiai/ökotoxikológiai vizsgálati módszerek ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az ENSz GHS és a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályozások (ADR, RID, stb.) ismerete

        Vegyi anyagok osztályozásával, címkézésével és biztonsági adatlapokkal, illetve vegyi anyagok kockázatbecslésében szerzett tapasztalat

        REACH, CLP igazolt szakmai gyakorlat

        Felsőfokú (tárgyalóképes) angol nyelvtudás, további idegen nyelvek (elsősorban német, francia) ismerete

        IUCLID rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és a végzettség(ek)et igazoló bizonyítvány(ok), valamint a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Zsuzsanna osztályvezető, CLP Kompetens Hatóság és Tájékoztatási Szolgálat Osztály nyújt, a +36-1-476-1285 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GOKK 1784/2016 , valamint a munkakör megnevezését: MUNKATÁRS.         Postai úton, a pályázatnak a ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GOKK 1784/2016, valamint a munkakör megnevezését: MUNKATÁRS.

        Elektronikus úton Puskai Julianna részére a allashirdetes@okbi.antsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatuk alapján alkalmasnak tartott pályázók a szakmai vezetők előtti szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A döntésről ezt követően, írásban értesítjük a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768321   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.