Képzési asszisztens

Országos Közegészségügyi Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Közegészségügyi Intézet
EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú kiemelt projekt

képzési asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, "Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése" című kiemelt, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt keretein belül: képzések lebonyolításában való közreműködés és az ezzel összefüggő adminisztráció elvégzése; részvétel a képzési tervek összeállításában; képzési tervben rögzített képzések megvalósulásának nyilvántartása, oktatók nyilvántartása; indikátorok megalapozó dokumentációinak nyilvántartása; dokumentációk kezelése; képzések értékelésének vezetése, összesítése; kapcsolattartás az alprojektekkel, munkacsoportokkal és kommunikációs munkacsoporttal; képzésekhez szükséges formanyomtatványok előkészítése; havi és éves képzési beszámolók, valamint a szükséges riportok előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetem:humán területen szerzett végzettség,

        Magyar állampolgárság;

        Büntetlen előélet;

        Felhasználói szintű MS Office ismeretek;

        Európai uniós projektek területén szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Európai uniós projektek megvalósítása területén szerzett 1-3 éves tapasztalat (adminisztratív év/vagy képzési terület)

        Pontosság, precizitás, analitikus gondolkodás, rendszerszemlélet;

        Word, Excel magas szintű ismerete;

        E-learning rendszer ismerete;

        Kimagasló szervezőkészség;

        Képzésszervezés, oktatás területen szerzett 1-2 éves tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató Europass formátumú, fényképes önéletrajz;

        Motivációs levél;

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;

        Nyilatkozat büntetlen előéletről;

        Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: PKI-7006-1/2018 - képzési asszisztens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisné Koczka Tünde nyújt, a +36 1 476 1100/1102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Közegészségügyi Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKI-7006-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: képzési asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Közegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKI-7006-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: képzési asszisztens.

        Elektronikus úton Projekt HR részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk 4 hónap próbaidő kikötésével. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az EFOP-1.8.0-VEKOP-172017-00001 számú projekt költségvetése, valamint a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 18.

ID: 3394821   Megjelentetés dátuma: 2018.05.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.