Német gyűjteményszervező könyvtáros

Országos Idegennyelvű Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Idegennyelvű Könyvtár

német gyűjteményszervező könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 , Molnár utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• német nyelvű kiadványok beszerzése a könyvtár gyűjtőköri szabályzatának megfelelően
• kapcsolattartás könyvterjesztőkkel, könyvtárakkal, a nyelvterülethez kötődő partnerekkel
• formai és tartalmi feltárási feladatok
• rendezvényszervezési és pályázatírási feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, német szakos bölcsész és/vagy tanári diploma,

        Munkatapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtáros diploma

        HunTéka integrált rendszer ismerete

        egyéb idegen nyelvek ismerete

Elvárt kompetenciák:

        kiváló írásbeli és szóbeli készség,

        pontosság,

        terhelhetőség,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz és motivációs levél

        végzettséget és nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - alkalmazás esetén

        adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pancsosz Alexandra főosztályvezető nyújt, a +36(1)318-3688/412 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Idegennyelvű Könyvtár címére történő megküldésével (1462 Budapest, Pf. 469 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2017 , valamint a munkakör megnevezését: német gyűjteményszervező könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Idegennyelvű Könyvtár címére történő megküldésével (1056 , Molnár utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2017, valamint a munkakör megnevezését: német gyűjteményszervező könyvtáros.

        Elektronikus úton Igazgatóság részére a oik.igazgatosag@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján megfelelőnek tartott pályázók behívásra kerülnek személyes beszélgetésre. Értesítés a pályázat elbírálásának határideje után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Országos Idegennyelvű Könyvtár honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 3.

ID: 2997209   Megjelentetés dátuma: 2017.04.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.