Igazgató

Országos Horvát Önkormányzat - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Költségvetési szerv irányítása, vezetése, biztonságos és jogszerű gazdálkodás megteremtése. Az intézmény alapfeladatainak végrehajtása, jogszerű működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, közművelődési szakirány,

        Horvát nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        szakmai gyakorlat kulturális és szervezési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz (általános adatok, végzettséget igazoló dokumentumok, korábbi munkahelyek, szakmai munka rövid ismertetése), 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a központra mint önálló inttézményre vonatkozó rövid- és hosszútávú munkaterv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gugán János nyújt, a 1/303-6093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Horvát Önkormányzat - Budapest címére történő megküldésével (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 503/18-2016/KPC , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Horvát Önkormányzat - Budapest címére történő megküldésével (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 503/18-2016/KPC, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hrvatski glasnik - 2016. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732375   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.