Főnővéri/vezető ápolói

Orosházi Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Kórház
Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály

főnővér

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Könd utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztály és ambulancia betegellátásával összefüggő ápolás-szakmai munka tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló,

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Egyetemi ápolói képesítés

        Csecsemőápolói szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        A főnővéri feladatokkal összefüggően szakmai program, vezetői elképzeléseinek ismertetése

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Érvényes működési nyilvántartás igazolása

        Érvényes kamarai tagság igazolása

        Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Greksza Lászlóné ápolási igazgató nyújt, a 06/68/411-166/431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Kórház címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Könd utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 362/2018 , valamint a munkakör megnevezését: főnővéri/vezető ápolói.         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Kórház címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Könd utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 362/2018, valamint a munkakör megnevezését: főnővéri/vezető ápolói.

        Személyesen: Greksza Lászlóné ápolási igazgató, Békés megye, 5900 Orosháza, Könd utca 59. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ohk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 13.

ID: 3421195   Megjelentetés dátuma: 2018.06.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.