Munkaügyi ügyintéző

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
Gazdasági- és Pénzügyi Részleg

Munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkavállalók jogviszonyával kapcsolatos ügyintézés (jogviszony létesítés, módosítás, megszüntetés). Az intézményben foglalkoztatott dolgozók személyi anyagának nyilvántartása. Általános szervezési és adminisztratív feladatok ellátása. Vonatkozó jogszabályok ismerete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Bérügyintéző OKJ,

        Munkaügyi szakterületen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű KIRA-rendszer alkalmazása,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Munkaügyi szervező, személyügyi szervező,

        Közalkalmazotti jogviszonyban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunkiációs készség,

        Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,

        Kiváló szintű Szervezőképesspég,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czecherné Pap Rita nyújt, a 06/70-466-3165 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.

        Személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Orosházi Élet - 2016. december 2.

        www.oroshaza.hu - 2016. november 28.

        www.oroscafe.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel 4 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831957   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.