Iskolai védőnő

Örkény Városi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Örkény Városi Önkormányzat

Iskolai védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2377 Örkény, Bartók Béla utca 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél

        Végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata

        Részletes szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06-29-310-032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2215/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolai védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2215/2014, valamint a munkakör megnevezését: Iskolai védőnő.

        Személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mi Újság Örkényen c. folyóirat

        Örkény város honlapja

        Egészségügyi Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

ID: 2724378   Megjelentetés dátuma: 2016.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.