Óvodapedagógus

Óperenciás Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Óperenciás Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvónői feladatok ellátása pedagógiai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus vagy német nemzetiségi óvodapedagógus,

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi szak,

        Német nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Nyelvvizsga nélküli végzett, gyakornok óvodapedagógust is felveszünk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Gyermekszeretet, türelem, tolerancia, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi), végzettséget igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva Judit nyújt, a 0670/67553777 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óperenciás Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/63/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Óperenciás Óvoda címére történő megküldésével (1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/63/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Árva Judit részére a bolgarkertesz@chello.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján személyes beszélgetés, interjú. A megadott elérhetőségen a pályázat eredményéről a jelentkezőt értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757528   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.