Pedagógiai asszisztens

Óperenciás Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óperenciás Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csoportokban folyó nevelőmunka segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, vagy pedagógiai asszisztensi végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Gyermekszeretet, empátia, megbízhatóság, együttműködés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva Judit nyújt, a 0670/67553777 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óperenciás Óvoda címére történő megküldésével (1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/63/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Óperenciás Óvoda címére történő megküldésével (1148 Budapest, Bolgárkertész utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/63/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Árva Judit részére a bolgarkertesz@chello.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján személyes beszélgetés, interjú. A megadott elérhetőségen a pályázat eredményéről a jelentkezőt értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757525   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.