Szociális munkatárs

Önkormányzati Szociális Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Önkormányzati Szociális Szolgálat
Hajléktalan ellátás

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.04.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, Mátyás király UTCA 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empatikus-etikus magatartás,jó problémamegoldó illetve kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

        a pályázó szakmai önéletrajza,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/77-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/77-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

        Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.oroszlany.hu - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768762   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.