Óvodapedagógus

Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.02.-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolára való alkalmassá tétele

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Érvényes erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előéletű, valamint vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20§(2d) és (2e) bekezdésében meghatározott okok nem állnak fenn.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Oklevél másolat. Erkölcsi bizonyítvány. Önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallagi Imréné nyújt, a 06-30/964-6673 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Fő tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Fő tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Pallagi Imréné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önálló Óvodai Intézmény honlapján - 2016. október 10.

        Jászapáti Város honlapja - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761579   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.