Digitális fejlesztő

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

digitális fejlesztő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.02.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaként a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető digitálistananyag-tartalom továbbfejlesztéséhez, új digitális tartalmak előállításához, illetve már meglévő digitális tartalmak adaptációjához, implementációjához kapcsolódó feladatok ellátása; digitális tankönyv tervezése, fejlesztése, az egyes tananyag egységekhez illeszthető digitális tartalmak megtervezése, együttműködés a digitálistartalom-fejlesztésben részt vevő szereplőkkel. A feladat távmunkában is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        felsőfokú végzettség

        a feladat ellátásához szükséges szoftverek készségszintű használata

        programozási ismeretek

        jó kommunikációs és együttműködési készség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szerzői rendszerek, grafikai rendszerek ismerete

        informatikai, multimédiafejlesztői, webprogramozói szakképzettség

        digitális tananyagok fejlesztésében szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes Europass szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsa Gábor nyújt, a +36-70-436-3513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HMI/714-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: digitális fejlesztő.         Postai úton, a pályázatnak a Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szobránc utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HMI/714-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: digitális fejlesztő.

        Elektronikus úton Bukolyiné Pomázi Ildikó részére a allas@ofi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat elektronikus úton Bukolyiné Pomázi Ildikó részére, az allas@ofi.hu e-mail címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ofi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815094   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.