A cég rövid jellemzése

OK AMBULANCIA je moderné lekárske zariadenie praktických lekárov pre dospelých. Pracujeme v tímoch s výhodou konziliárneho prístupu k liečbe. Kvalitná starostlivosť, prívetivé prostredie, príjemný personál či moderné vybavenie a výhodné umiestnenie pobočiek. Ale aj profesionálny personál a prívetivé prostredie čakární. Veľký dôraz kladie na prevenciu a poskytuje rad ďalších služieb navyše. To všetko je zdarma, jej služby sú hradené zo zdravotného poistenia.