Műszaki ügyintéző

Ócsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ócsai Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdasági és üzemeltetési feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Települési beruházások előkészítésével, végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végzése, a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések összeállítása, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, adatszolgáltatás, változások átvezetése, ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, egyéb hatósági ügyek intézése, környezetvédelemmel/fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok, közreműködik az önkormányzat és intézményei pályázati munkáinál, ellátja a támogatásból megvalósított beruházások elszámolással kapcsolatos feladatait. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi körébe tartozó jogszabályok folyamatos követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Ócsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Középiskolai végzettség és építőipari, épületgépészeti, közgazdasági szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi (szak)technikus

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

        Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga,

        Legalább 2 éves szakmai tapasztalat, gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

        Motivációs levél,

        A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele, szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 29/378-125 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8143/2016 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8143/2016, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759165   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.