Szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátást igénybe vevő felnőtt fogyatékos személyek gondozási, ápolási szükségleteinek kielégítése az utasítások és az egyéni gondozási terv alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló,

        fogyatékos nappali ellátásban eltöltött szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        fogyatékos nappali ellátásban eltöltött szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, a közalkalmazott jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.20.§-nak megfelelő 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Titkárság nyújt, a 06-1-388-7530 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Benedek Elek 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-559./2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-559./2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló.

        Elektronikus úton Titkárság részére a orfk@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Titkárság, Budapest, 1033 Budapest, Benedek Elek 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat vezetői team bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obudairehab.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769938   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.