Olvasószolgálati könyvtáros, csoportvezető

Óbudai Platán Könyvtár - Budapest

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Óbudai Platán Könyvtár - Budapest

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Platán Könyvtár
Olvasószolgálati csoport

olvasószolgálati könyvtáros, csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása, tájékoztatás, olvasói adatok karbantartása, állománygondozás, felhasználóképzés hagyományos és elektronikus források, adatbázisok felhasználásával. Az olvasószolgálati csoport feladatainak koordinálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

        olvasószolgálati könyvtáros - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, informatikai végzettség,

        közkönyvtári - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű Corvina integrált könyvtári rendszer,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szervezőkészség,

        Kiváló szintű vezetői készség,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű pozitív beállítottság,

        Kiváló szintű problémamegoldás,

        Kiváló szintű nyitottság, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Platán Könyvtár - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓPKolv201809 , valamint a munkakör megnevezését: olvasószolgálati könyvtáros, csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Platán Könyvtár - Budapest címére történő megküldésével (1031 Budapest, Arató Emil tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓPKolv201809, valamint a munkakör megnevezését: olvasószolgálati könyvtáros, csoportvezető.

        Elektronikus úton Pőcze Márta igazgató részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailben tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        platankonyvtar.hu - 2018. június 4.

        obuda.hu állásáspályázatok - 2018. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a platankonyvtar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

ID: 3411616   Megjelentetés dátuma: 2018.06.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.