Óvodapedagógus

Óbudai Meseerdő Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Meseerdő Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Meggyfa utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodánkban sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátunk. Pedagógiai Programunk középpontjában a játékba ágyazott tudatos fejlesztés és az elfogadó szeretet áll.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

        óvodapedagógusi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        integrált nevelésben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, főiskolai oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Érchegyiné Futó Csilla nyújt, a 06-1-368-8026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Meseerdő Óvoda címére történő megküldésével (1035 Budapest, Váradi utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/16271-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Meseerdő Óvoda címére történő megküldésével (1035 Budapest, Váradi utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/16271-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Érchegyiné Futó Csilla részére a efuto.csilla@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően személyes találkozás után kerül sor az elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824331   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.