Óvodai dajka

Óbudai Hétpettyes Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Szín-Kör-Játék Tagóvoda
1032. Budapest, Solymár u.12-14.

Óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032. Budapest, Solymár utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai dajka feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Dajka vizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Dajka vizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Hétpettyes Óvoda címére történő megküldésével (1033. Budapest, Harrer Pál utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/484/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Hétpettyes Óvoda címére történő megküldésével (1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/484/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.

vagy

        Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Vezetői hatáskör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        obuda.hu - 2016. október 10.

        Óbuda újság - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761637   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.