Gazdasági ügyintéző

Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar
Dékáni Hivatal

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szerződések előkészítése,
utalványrendelet készítés, eszköznyilvántartás, leltár kezelés, eszköz bevételezés,
szabadság nyilvántartás,
munkavállalókkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés, kari gazdasági vezető munkájának segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, közgazdasági érettségi ,

        tárgyi eszköz kezelési ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

        A végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

Elvárt kompetenciák:

        alkalmazkodó képesség,

        terhelhetőség,

        jó kommunikációs képesség,

        megbízhatóság,

        precizitás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-NIK-1087/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b. út Bécsi út 9. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-NIK-1087/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton Kiss Mária részére a kiss.maria@nik.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után a munkáltató döntése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2016. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735872   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.