Nevelő

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Gyermekek Átmeneti Otthona

nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1038 Budapest, Víziorgona u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az otthonba lakó gyermekek gondozása, nevelése, körülményeik megismerése, egyéni gondozási-nevelési terv készítése. A gyermek tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, az iskolával történő kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező teológus, hittanár és hittantanár végzettség.,

        a gyermekjóléti alapellátásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség,

        a gyermekek átmeneti gondozásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Nyitott kommunikáció, problémamegoldó képesség, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a bíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor nyújt, a 1/250-1964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 154/INT/2016 , valamint a munkakör megnevezését: nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (1035 Budapest, Váradi u. 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 154/INT/2016, valamint a munkakör megnevezését: nevelő.

        Elektronikus úton Tapasztó Gábor részére a cstan.info@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfeleltek a pályázatban előírt feltételeknek, valamint a szükséges dokumentumokat is csatolták.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ önkormányzati fenntartású, integrált, humánszolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona.
A fenntartó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. januárjától, Óbudai Pótlék néven, az alapilletmény mellett, 30%-os ágazati bérkiegészítést fog nyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828832   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.