Esetmenedzser

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 Budapest, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti alapellátás hatósági tevékenységéhez kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő felsőfokú szociális végzettség megszerzése birtokában lehet betölteni.,

        A gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Rendszerszemlélet, kommunikációs készség, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a bíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez. Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor nyújt, a 06-1/250-1964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 149/INT/2016 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (1035 Budapest, Váradi u. 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 149/INT/2016, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Tapasztó Gábor részére a cstan.info@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfeleltek a pályázatban előírt feltételeknek, valamint a szükséges dokumentumokat is csatolták.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ önkormányzati fenntartású humánszolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Család és Gyermekjóléti Központ, Családik Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815101   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.