Pénzügyi ügyintéző

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A hivatal feladatellátási körében tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló készítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testület pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint. Az önkormányzati vagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, naprakész állapotban tartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű közgazdasági szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,

        közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        EPER, E-KATA szoftverek felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet I. sz. melléklete szerint elkészített önéletrajz

        Erkölcsi bizonyítvany, vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy megkérésre került

        Nyilakozat személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

        Bizonyítvány(ok) másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dancs János mb. jegyző nyújt, a 06-42-530-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2651/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2651/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Dancs János mb. jegyző részére a jegyzo@nyirpazony.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dancs János mb. jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket.Kiírásra kerülnek az eljárásból, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges iratokat, továbbá késve küldik el a pályázatukat. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyirpazony.hu - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772135   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.