Jegyző

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany J. utca 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, vagy ezen tanulmányokat 2 éven belül befejezi.,

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        3 hónapos próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret

        Polgármesteri Hivatalnál szerzett közigazgatási gyakorlat

        Település-üzemeltetési feladatok ellátásában szerzett tapasztalat

        Pályázatok készítésében való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes, szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 247. § (2) bekezdésben foglaltak szerint tanulmányait 2 éven belül befejezi.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt az illetékes hatóságtól kérelmezte

        Nyilatkozik arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dubay László polgármester nyújt, a 06 42 530-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany J. utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2549/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2549/2016., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Dubay László polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany J. utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a polgármester a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A polgármester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyző kinevezéséről. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nyirpazony.hu - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirpazony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751383   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.