Szakács

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. 10. 31-től 2017. 02. 27 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Széchenyi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megfelelő adagszámban, alkalommal- a higiénés és egyéb előírások betartásával - az ételek elkészítésében és kiszolgálásában való részvétel. A konyha rendjének, és az elkészített ételek megfelelő minőségének biztosítása. A közétkeztetést végző főzőkonyhán az étlapon szerelő ételek megfelelő mennyiségben és minőségben előírt időre történő elkészítése. Az elkészített étel megfelelő készen tartása, majd az ételek szakszerű, adott étel jellegének megfelelő tálalása. A tálalás befejezése után a főzőkonyha napi takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        diétás szakács,

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Bizonyítvány(ok) másolata

        Motivációs levél

        Nyilakozat személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

        Erkölcsi bizonyítvany, vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy megkérésre került

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dancs János mb. jegyző nyújt, a 06-42-530-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2624/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2624/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Elektronikus úton Dancs János mb. jegyző részére a jegyzo@nyirpazony.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dancs János mb. jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat az előértékelés alapján a polgármester bírálja el. Az elbírálást megelőzően a tartalmilag és formailag megfelelő pályázatot benyújtók számára személyes meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nyirpazony.hu - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761617   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.