Radiológus szakorvos

Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

radiológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 , Lehel utca 59-61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, radiológus szakorvos,

        büntetlen előélet

        legalább 5 év szakmai gyakorlat

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        teljes körű ultrahang diagnosztikában való jártasság, beleértve a nyaki és a perifériás erek UH vizsgálatát

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

        végzettséget igazoló okiratok

        működési engedély

        orvosi kamarai tagság

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-467 , valamint a munkakör megnevezését: radiológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-467, valamint a munkakör megnevezését: radiológus szakorvos.

        Elektronikus úton Varga Zita humánpolitikai előadó részére a vargaz@nygyk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapja - 2016. október 13.

        Kórház honlapja - 2016. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757835   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.