Óvodapedagógus

Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4363 Nyírmihálydi, Debreceni út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda nevelési programjában meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Márta nyújt, a 06703928194 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda címére történő megküldésével (4363 Nyírmihálydi, Debreceni út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 467/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírmihálydi Eszterlánc Óvoda címére történő megküldésével (4363 Nyírmihálydi, Debreceni utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 467/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Kiss Márta részére a nyirmihalydiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4363 Nyírmihálydi, Debreceni út 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy pályázati eljárást eredménytelennek nyílvánítsa

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732372   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.