Gazdasági vezető

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

gazdasági vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1. - 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az adminisztratív és a technikai dolgozók munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése (adminisztrátor, rendszergazda, gondnok, technikus, karbantartó, házimunkás, portások és takarítószemélyzet), az irodavezetői feladatok ellátása és az adminisztrációs-információs iroda munkájának tervezése, szervezése és ellenőrzése, - az iskola költségvetésének-költséggazdálkodásának teljes körű tervezése, lebonyolítása és ellenőrzése, - a humánpolitikával és személyi kérdésekkel összefüggő adminisztráció tervezése, szervezése és lebonyolítása (alkalmazás, kinevezés, kitüntetés stb.), - egyetemi kapcsolattartás (Kancellária, stb.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        közgazdasági végzettséget igazoló alapdiploma,

        minimum 10 év gazdasági vezetői munkában eltöltött gyakorlat,

        innovatív szellemiség, jó szervező és kommunikációs készség, aktív közéletiség,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyakorlóiskolai gazdasági vezetői beosztásban szerzett legalább öt éves tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz (benne jelenlegi munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása, eddigi szakmai és vezetői tevékenységének ismertetése), motivációs levél.

        Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata (külső pályázó esetén azok közjegyző által hitelesített másolata).

        Idegennyelv tudást tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolata.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.

        Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komáromi István igazgató nyújt, a 42/599-400 /2419 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/471-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/471-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Döntését megküldi az igazgatónak, aki a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a megbízás kiadásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu, www.eotvos.nyf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772174   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.