Műszaki szolgáltató

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Vagyongazdálkodási Központ

műszaki szolgáltató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Testnevelés és Sporttudományi Intézet portaszolgálati feladatainak váltott műszakban történő ellátása.
Segítségnyújtás a sportlétesítményekben megtartott rendezvények technikai előkészítésében, lebonyolításában.
Az uszoda és a sportcsarnok zavartalan működésének biztosítása.
Az uszodához tartozó külső területek, parkok tisztán tartása.
A testnevelés oktatáshoz szükséges anyagok, eszközök, sportszerek előírások szerinti tárolása, igény szerint időben történő kiadása és visszavételezése.
Gondoskodik a beszerzett eszközök, anyagok leltárba vételéről, elvégzi a rábízott eszközök, anyagok leltár szerinti ellenőrzését.
A munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott további feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Műszaki végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz (benne jelenlegi munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása, eddigi szakmai tevékenységének ismertetése).

        Végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek közjegyző által hitelesített másolata.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek megismerhetik, illetve, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tomasovszky Csaba irodavezető nyújt, a 42/599-400 /2564 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/478-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/478-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2016. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769955   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.