Óvodai Dajka

Nyírbogáti Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírbogáti Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde

Óvodai Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Béke tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka munkakörrel járó feladatok ellátása, pedagógiai munka segítése, a gyermekek gondozási tevékenységében való részvétel. Takarítási feladatok ellátása, továbbá a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

        3 hónap próbaidő vállalása

        Dajka képesítés, vagy nyilatkozat arról, hogy az előírt képesítést 2 éven belül megszerzi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Dajka munkakörben - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Motivációs levél

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

        3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi Bizonyítvány, vagy az Erkölcsi Bizonyítvány igénylés megtörténtét igazoló igénylőlap

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Márta Intézményvezető Asszony nyújt, a 0642/286-686 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7380/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai Dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7380/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai Dajka.

        Személyesen: Nagy Márta Intézményvezető, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Béke tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyírbogát honlapja - 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828812   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.