Pedagógiai asszisztens

Nyírbogáti Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírbogáti Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap próbaidővel 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Béke tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Pedagógiai asszisztens,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés megtörténtét igazoló igénylőlap

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Márta nyújt, a 0642/286-686 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6388/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Mesekert Egységes Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6388/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

        Személyesen: Nagy Márta Intézményvezető, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Béke tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyírbogát Nagyközség honlapja - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772212   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.