Adóügyi és pénzügyi előadó

Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal

Adóügyi és pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4325 Kisléta, Debreceni utca 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4332 Nyírderzs, Báthori út 15.

Ellátandó feladatok:

Adóügyi és vagyongazdálkodási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati adóügyi és vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása, egyéb pénzügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lánczi Julianna aljegyző nyújt, a 0642/554-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4325 Kisléta, Debreceni utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7317/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi és pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7317/2016, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi és pénzügyi előadó.

        Személyesen: Lánczi Julianna Aljegyző részére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4325 Kisléta, Debreceni utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyírbogát honlapja - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822517   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.