Családsegítő, családgondozó

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Családsegítő, családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (3 hónap próbaidő) - 2017. október 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4325 Kisléta, Bogáti utca 7.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4332 Nyírderzs, Kántorjánosi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkakörbe tartozó szakmai munka végzése az 1997. évi XXXI. törvény alapján Kisléta és Nyírderzs községekben. Feladatok: Életvezetési tanácsadás, krízishelyzetben segítő beavatkozás. Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadás szervezése, együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, beilleszkedést segítő csoportok szervezése, vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet II. mellékletében foglalt képesítési előírásoknak megfelelően,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség, önállóság és terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi Bizonyítvány, vagy az Erkölcsi Bizonyítvány igénylés megtörténtét igazoló igénylőlap

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lánczi Julianna nyújt, a 0642/554-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4325 Kisléta, Debreceni utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6387/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő, családgondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6387/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő, családgondozó.

        Személyesen: Lánczi Julianna, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4325 Kisléta, Debreceni utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        honlap - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772269   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.