Igazgatási ügyintéző

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2018.08.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8454 Nyirád, Szabadság utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

adatszolgáltatás a személyi adat- és lakcím-nyilvántartásban tárolt saját adatokról, családi állapot igazolása, nyilatkozat az egy háztartásban élőkről felsőfokú oktatási intézmény által nyújtott szociális támogatáshoz, lakcím fiktívvé nyilvánítása, a közfoglalkoztatás szervezése keretében kapcsolattartás a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, közfoglalkoztatottak kiközvetítése, közreműködés a hatósági szerződés megkötésében, végrehajtási eljárások megindítása és foganatosítása, önkormányzati, közös önkormányzati hivatal házipénztár kezelése, hagyatéki leltár készítése, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, kapcsolattartás az illetékes közjegyzővel

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

népességnyilvántartás, közfoglalkoztatás szervezése, adóbehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, házipénztár kezelése, hagyatéki ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.18.) és Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről, valamint a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, közgazdasági ,

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés, rugalmasság, jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motívációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lovasi Erika nyújt, a 88-235-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8454 Nyirád, Szabadság utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1137/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8454 Nyirád, Szabadság utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1137/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Személyesen: Lovasi Erika, Veszprém megye, 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes meghallgatást követően

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        hirdetőtáblák - 2016. október 6.

        honlap - 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761619   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.