Műszaki ügyintéző

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Beruházási, fejlesztési és felújítási feladatok végzése, építési beruházások közbeszerzésének előkészítése, kivitelezésének bonyolítása, teljes körű ügyintézése, Európai Uniós és hazai pályázatok előkészítése, a nyertes pályázatok megvalósításában való közreműködés, általános projektmenedzseri feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházási, fejlesztési és felújítási feladatok, építési beruházások közbeszerzése, Európai Uniós pályázatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a helyi önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, műszaki szakképesítés ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Mély- vagy magasépítő mérnöki vagy technikusi végzettség,

        B kategóriájú vezetői jogosítvány, műszaki ellenőri képzettség, kivitelezési gyakorlat megléte, projektmenedzseri munkaterületen megnevezett gyakorlat és képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat hiteles másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Márton nyújt, a 06-33/514-320/213 vagy 06-20/575-7263 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5.363-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5.363-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Személyesen: Fekete Márton, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő leteltét követő 4 napon belül, személyes meghallgatásokat követően a pályázatok eredményéről a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyergesújfalu Város Honlapja - 2016. november 15.

        Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2016. november 15.

        Nyergesújfalui Hírmondó haví lap - 2016. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A műszaki ügyintézői álláshely határozatlan idejű, hat hónapi próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyergesujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818831   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.