Pénzügyi vezetői

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyáregyháza Önkormányzatának költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési jogszabályban rögzített feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Pénzügyi, számviteli,

        önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási igazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        a 368/2011. Korm.rendelet 12. §-ban meghatározott feltételeknek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • CGR ügyviteli program, és a MÁK programok felhasználói ismerete és gyakorlata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajzot a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint

        motivációs levelet

        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy megkérésének igazolását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zinger Miklós nyújt, a 0629690180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/1180-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/1180-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezetői.

        Személyesen: Zinger Miklós, Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően nyolc napon belül megtörténik, mely után az állás azonnal betölthető.
A munkaviszony 3 hónap próbaidővel létesíthető. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyaregyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826234   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.