Takarító munkatárs

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat

takarító munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1.

Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Lázár út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Helységek napi takarítása kézzel illetve gépi eszközzel, mosdók, mellékhelységek takarítása, a szemét összeszedése - időszakosan ablak, ajtó, és a burkolatok, csempék tisztítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        Önéletrajzot

        Végzettséget igazoló okirat másolatát

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Sándor nyújt, a 0629690180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/2087/2016 , valamint a munkakör megnevezését: takarító munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/2087/2016, valamint a munkakör megnevezését: takarító munkatárs.

vagy

        Személyesen: Mészáros Sándor, Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21. péntek 12.00 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony 3 hónap próbaidővel létesíthető. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750057   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.