Pénzügyi előadó

Novajidrány Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Novajidrány Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3872 Novajidrány , Kossuth utca 111.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012(III.7.) Korm. rendelet 1. sz melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogszabályokban előírt költségvetési előirányzat tervezése és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hón apnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló dokumentum, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csoma Andrásné nyújt, a 46 462 101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Novajidrány Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3872 Novajidrány , Kossuth utca 111. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/988-2 /2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Novajidrány Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3872 Novajidrány, Kossuth utca 111. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/988-2 /2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

        Személyesen: Csoma Andrásné , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3872 Novajidrány , Kossuth utca 111. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon a hirdetőtáblán - 2016. november 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816695   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.