Gazdaházi gondnok, segédkönyvtáros

Noszvaj Községi Önkormányzat

A munkavégzés helye
Heves megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Noszvaj Községi Önkormányzat

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Noszvaj Községi Önkormányzat

gazdaházi gondnok, segédkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3325 Noszvaj, Deák Ferenc utca 40.

Heves megye, 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdaház (muzeális kiállítóhely) rendben tartása, bemutató jelleggel kemencében kelt tészták sütése, gasztro-foglalkozások tartása, hétvégi rendezvények megvalósítása, segédkönyvtárosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, OKJ-s segédkönyvtárosi képzés megszerzése,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázatát és nyilatkozat arról, hogy vállalja a segédkönyvtárosi OKJ-s képzés megszerzését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Károlyné nyújt, a 36/463-055/5 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Noszvaj Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZ/2097-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdaházi gondnok, segédkönyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Noszvaj Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3325 Noszvaj, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZ/2097-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: gazdaházi gondnok, segédkönyvtáros.

és

        Elektronikus úton dr. Nagy Károlyné részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozza.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        noszvaj.hu - 2018. június 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 9.

ID: 3416238   Megjelentetés dátuma: 2018.06.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.