Dajka

Normafa Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Normafa Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Normafa út 30-32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csoportdajkai feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Doba Csilla nyújt, a 06-70-32-00-696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Normafa Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/189/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Normafa Óvoda címére történő megküldésével (1121 Budapest, Normafa út 30-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/189/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton Doba Csilla részére a dobacsilla@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739718   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.