Közétkeztetési mozgó pénzkezelő, egyéb ügyintéző

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged

közétkeztetési mozgó pénzkezelő, egyéb ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata Szeged város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (továbbiakban együtt köznevelési fenntartó) által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a megrendelt étkezések beállítása, valamint az étkezési térítési díjakban érvényesíthető kedvezmények figyelembe vételével a térítési díjak megállapítása, beszedések lebonyolítása. Továbbá az étkezéshez kapcsolódó adatszolgáltatások, zárások elvégzése, valamint az intézmények étkeztetéséhez kapcsolódó támogatások kezelése, nyilvántartása, elszámolása, illetve ezek bizonylatolásának ellenőrzése, a KASZPER és az ETELKA rendszer illetve az eredeti okmányok alapján. Az Önkormányzat és a köznevelési fenntartó közötti Megállapodásban, valamint az Intézmények és az NGSZ közötti Megállapodásban, továbbá az NGSZ szabályzataiban, igazgatói határozataiban és körleveleiben meghatározott közétkeztetési feladatok szabályszerű végrehajtása.
a) Teljes körűen elvégzi a beszedési körzetébe tartozó intézményekben az étkezési térítési díjak beszedését és az igényelt ételadag megrendelését az ETELKA rendszerben, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat, a beszedett térítési díjakkal (őrzött értékszállítás) elszámol, mint mozgó pénzkezelő (pénztáros). Feladata elvégzése során a hatályos Pénzkezelési és Közétkeztetési szabályzatban leírtak szerint köteles eljárni.
b) Elvégzi a beszedési körzetébe tartozó intézményekben a közétkeztetés működtetésével kapcsolatos feladatokat az eredeti okmányok ellenőrzése alapján a KASZPER és az ETELKA rendszerben. c) Nyilvántartást vezet a beszedési körzetébe tartozó intézményekre vonatkozóan az étkezéshez kapcsolódó támogatások igazoló okiratairól (határozatok, nyilatkozatok), a támogatásokkal összefüggő feladatokat teljes körűen ellátja. d) Elvégzi a beszedési körzetébe tartozó intézményekre vonatkozóan az ETELKA modulban az ellenőrzéseket, zárásokat, adatszolgáltatásokat a hatályos szabályzatok szerint.
e) Tevékenysége során köteles megismerni és betartani az NGSZ, illetve a munkájára vonatkozó jogszabályok illetve szabályzatok rendelkezéseit.
f) Közreműködik a közétkeztetési csoport által vezetett nyilvántartások vezetésében, felelős a bizonylati rend és okmányfegyelem megtartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, vagy szakirányú pénzügyi középfokú szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        önálló munkavégzés, tanulékonyság, határozott fellépés, jó komunikációs készség, határozott fellépés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        legmagasabb iskolai végzettséget, valamint szakképesítést igazoló iskolai bizonyítványok másolata

        motívációs levél, referencia levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/15135-1/2016/I0 , valamint a munkakör megnevezését: közétkeztetési mozgó pénzkezelő, egyéb ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged címére történő megküldésével (6724 Szeged, Huszár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/15135-1/2016/I0, valamint a munkakör megnevezését: közétkeztetési mozgó pénzkezelő, egyéb ügyintéző.

        Elektronikus úton Temesváriné Sós Tünde részére a temesvarine.tunde@ngsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ngsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828824   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.