Belső ellenőr

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Leendő munkatársunk feladatai:
a) Az NGSZ és az NGSZ-hez hozzárendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező In-tézmények (11 intézmény) mint költségvetési szervek 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatainak ellátása az NGSZ és a hozzáren-delt Intézmények közti munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről szóló Megállapodás alapján. b) A belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálata, és a szükséges módosítások átvezetése. c) A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek, valamint az éves ellenőrzési jelentés összeállítása.
d) A belső ellenőrzési tervben ütemezett és az úgynevezett soron kívüli ellenőrzések végrehajtása. e) A belső ellenőrzések nyilvántartásának vezetése, valamint az ellenőrzési dokumen-tumok és adatok megőrzése, biztonságos tárolása. f) A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének a vizsgálata, elemzése és értékelése, a belső kontrollrendszerek ja-vítása, továbbfejlesztése érdekében javaslatok megtétele
g) A vonatkozó jogszabályok és rendeletek változásainak módszertani útmutatóknak a nyomon követése, az érintett belső utasítások aktualizálására javaslattétel.
h) Az igazgató utasítása alapján a tartalék időkeret terhére a soron kívüli vizsgálatok elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) intézményvezetői rendelkezés alapján létrejött megegyezés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 28/2011. (VIII.03.) Korm. rendelet 1/A §-ban előírt végzettség, elsősorban jogász vagy közgazdász végzettséggel,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        28/2011. (VIII.03.) Korm. rendelet 1/A §-ban előírt végzettséghez kapcsolódó szakmai tapasztalat

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Rendszerszemlélető gondolkodás, önálló munkavégzés, határozott fellépés, kiválló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, probléma megoldási és együttműködési készség

        Közpénzügyi, költségvetési és ellenőrzési kérdésekben való tájékozottság

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizheti

        Microsoft Office programok (Word, Excel, PowerPoint)) alkalmazás szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogász vagy közgazdász végzettség

        Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat

        Hasonló területen szerzett 3 év szakmai tapasztalat

        Belső ellenőri regisztráció megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz (kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört)

        Legmagasabb iskolai végzettség, valamint szakképesítést igazoló iskolai bizonyítványok másolata

        Referencia levél, motivációs levél

        A munkakör betöltésének feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte (elegendő sikeres pályázat esetén becsatolni)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/5468-1/2018/I00 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) címére történő megküldésével (6724 Szeged, Huszár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGSZ/5468-1/2018/I00, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Elektronikus úton Temesváriné Sós Tünde részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ngsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 17.

ID: 3366357   Megjelentetés dátuma: 2018.04.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.