Könyvtáros

Neumann János Egyetem

A munkavégzés helye
Kecskemét (Járás), Bács-Kiskun megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Neumann János Egyetem

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Könyvtár és Információs Központ

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati és állományalakítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Informatikus-könyvtáros,

        könyvtárosként szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        ALEPH integrált rendszer ismerete

        Jártasság adminisztrátori feladatokban: könyvtár napi működésével kapcsolatos dokumentumok, szerződések iktatása, rendezése

        Gyakorlat selejtezésben

        Tapasztalat a szakkönyvtár gyűjtőkörében (kertészeti szakkönyvtár)

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs készség,

        pedagógiai érzék,

        önálló, igényes, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 21/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 21/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton [email protected] oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 10.

ID: 3359341   Megjelentetés dátuma: 2018.04.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.