Könyvtáros

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Könyvtár és Információs Központ

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás, elektronikus információszolgáltatás, állományalakítás. Formai és tartalmi feltárás, adatbázis-építés. Részvétel felhasználóképzésben, informális és nem informális tanulást támogató programok kidolgozásában és megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség, könyvtáros,

        könyvtárosként szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű ALEPH integrált rendszer ismerete,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        pedagógiai érzék,

        önálló, igényes, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berente Teréz nyújt, a (76) 516 360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 83/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 83/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Munka,- és bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-neumann.hu - 2017. szeptember 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 7.

ID: 3184869   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.