Főkönyvi könyvelő

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Pénzügyi és Számviteli Osztályán

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 66. pontjában foglalt: Költségvetési feladatkör pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen

Ellátandó feladatok:

Előirányzat könyvelése, főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, közreműködés időszaki jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámolók összeállításában. Projektekhez kapcsolódó elkülönített nyilvántartások ismerete, kincstári adategyeztetések.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előirányzat könyvelése, főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) NSZFH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli iskolai végzettség,

        központi költségvetési területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakirányon

        CT Ecostat és/vagy Forrás program alapos ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        KIRA ismerete

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        megbízható, precíz, terhelhető személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok fénymásolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010646-HR , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével (1085 Budapest, Baross utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010646-HR, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

        Elektronikus úton NSZFH Személyügy részére a 272016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt bíráló bizottság a jelentkezési feltételeknek nem megfelelt jelentkezőket nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – az álláshirdetési feltételeknek megfelelt jelentkezők közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a hirdetés részeként megjelölt iratokat –határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nive.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812959   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.