Főosztályvezető

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Beruházási, Vagyon- és Intézményi Gazdálkodási Főosztályán

Főosztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 47. pontjában foglalt gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ellátja és felügyeli a Hivatal vagyongazdálkodási feladatait a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályok alapján. Ellátja a Hivatal Szakképzési Centrumokra vonatkozó beszerzésekkel, beruházásokkal kapcsolatos feladatait a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályok alapján. Ellátja a Hivatal intézményi-költségvetési körébe tartozó feladatait a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályok alapján.
A képzési támogatásokkal összefüggő feladatai körében ellátja az NFA képzési alaprészéből, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott pályázatok, támogatások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi feladatokat a vonatkozó jogszabályok alapján. Összefogja és koordinálja a Beruházási, Vagyon- és Intézmény Gazdálkodási Főosztály vezetőjeként az Ingatlan Gazdálkodási Osztály és az Intézményi Költségvetési Osztály feladatait. Határidő- és folyamatkövetés. Beszámolók, nyilvántartások készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

gazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) NSZFH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, műszaki vagy közgazdasági felsőfokú végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérnők-közgazdász,

        jogi ügyekben való jártasság

        közbeszerzési ismeretek

        államilag elismert nyelvvizsga az EU hivatalos nyelveinek valamelyikéből.

        vagyonkezelési gyakorlat, közigazgatási gyakorlat

        B kategóriás járművezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

        vezetői menedzsment készség,

        gyors, pontos munkavégzés,

        elemzőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. r. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz - végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010035/2016-HR , valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével (1085 Budapest, Baross utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010035/2016-HR, valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.

        Elektronikus úton NSZFH Személyügy részére a 212016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra a – pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat határidőn belül és hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a bizottság tagjai szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az NSZFH előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.
A munkáltatóval kapcsolatban további információkat szerezhet a www.nive.hu honlapon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nive.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812941   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.