Osztályvezető

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Beruházási Vagyon- és Intézmény Gazdálkodási Főosztály Intézmény Költségvetési Osztályán

Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 66. pontjában foglalt költségvetési feladatkör tervezési és beszámolási feladatok munkaterületen

Ellátandó feladatok:

A Hivatal szakképzési centrumokkal összefüggő feladatai körében gondoskodik a centrumok költségvetés tervezéséről, az előirányzat módosítások végrehajtásának nyomon követéséről, az előirányzatok módosításának felterjesztéséről. Koordinálja a pénzügyi-számviteli adatszolgáltatások teljesítését és egyéb pénzügyi nyilvántartások vezetését. Figyelemmel kíséri a centrumok működéséhez szükséges források biztosítását, azok felhasználását és nyilvántartását. A gazdasági főigazgató-helyettes feladat- és hatáskörét érintő ügyekben segíti annak kapcsolattartását más központi és területi államigazgatási szervek gazdasági szervezetének vezetőjével, és közreműködik a gazdasági főigazgató-helyettes feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezésében. Koordinálja a vagyongazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget. Határidő- és folyamatkövetés. Beszámolók, nyilvántartások készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

tervezési és beszámolási tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) NSZFH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 66. pontja szerinti közbeszerzési koordinációs feladatkör betöltéséhez meghatározott szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat

        államilag elismert nyelvvizsga az EU hivatalos nyelveinek valamelyikéből.

Elvárt kompetenciák:

        önálló, konstruktív, precíz munkavégzés,

        vezetői menedzsment készség,

        csapatmunkában hatékony részvétel,

        megbízható, terhelhető személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. r. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz - végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10612/2016-HR , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével (1085 Budapest, Baross utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10612/2016-HR, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton NSZFH Személyügy részére a 222016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra a – pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat határidőn belül és hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a bizottság tagjai szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az NSZFH előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.
A munkáltatóval kapcsolatban további információkat szerezhet a www.nive.hu honlapon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812939   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.