Pénzügyi menedzser

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése GINOP-6.1.1-15

pénzügyi menedzser

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01 - 2018.12.31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Baross utca 52.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 66. pontjában foglalt: költségvetési feladatkör pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen

Ellátandó feladatok:

A projekt pénzügyi folyamatainak tervezése, megszervezése és működtetése; Fedezet és elszámolhatósági vizsgálatok elvégzése, költségkeretek betartásának felügyelete; A szükséges módosítások megtervezése, jelentések elkészítése és előterjesztése; A támogatás felhasználásának pénzügyi nyomon- követése, jelentéstételi rendszer működtetése; A projekt megvalósulásáról való gondoskodás, az ezzel összefüggő teljes körű pénzügyi tevékenységek koordinálása, tervezése, szervezése és működtetése; Pénzügyi javaslattétel a szükséges korrekciós lépések megtételére, azok megtervezése, elkészítése;
Pénzügyi bizonylatok kezelése; Szükséges egyeztetések lefolytatása a Hivatal más szervezeti egységeivel és külső szervekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi gazdálkodás és számvitel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) NSZFH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 66. pontja szerinti költségvetési feladatkör betöltéséhez meghatározott szakképesítés pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen,

        pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Európai Uniós projektben szerzett, releváns pénzügyi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        vezetői tapasztalat

        rendszerszemlélet

        problémamegoldó készség és együttműködési készség

Elvárt kompetenciák:

        rendszerszemlélet,

        problémamegoldó készség és együttműködési készség,

        jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. r. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz - végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010633/2016-HR , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi menedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével (1085 Budapest, Baross utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010633/2016-HR, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi menedzser.

        Elektronikus úton NSZFH Személyügy részére a 322016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt bíráló bizottság a jelentkezési feltételeknek nem megfelelt jelentkezőket nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – az álláshirdetési feltételeknek megfelelt jelentkezők közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a hirdetés részeként megjelölt iratokat –határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nive.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812937   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.