Minőségügyi ellenőr

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése GINOP-6.1.1-15

minőségügyi ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01 - 2018.12.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Baross utca 52.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 74. pontja szerinti közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

kifizetési igénylések, beszámolók folyamatba épített minőségellenőrzése; projekttevékenységek, folyamatok, külső szolgáltatók által végzett tevékenységek folyamatba épített ellenőrzése; dokumentációs tevékenységek minőségellenőrzése;
célok előrehaladásának, teljesülésének folyamatos monitoringja;
projektmegvalósítással kapcsolatos tanácsadás, a projekt megvalósításához kapcsolódó döntések előkészítésében való részvétel, a döntési lehetőségek kockázatainak elemzése; projekt-szabályozó dokumentumok, útmutatók kialakításában és módosításában való részvétel; helyszíni ellenőrzésekre való felkészülés elősegítése; szabálytalansági eljárásokban való részvétel (támogatás az észrevétel és a jogorvoslati kérelem megfogalmazásában).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közoktatási és szakképzési tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) NSZFH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 74. pontja szerinti meghatározott szakképesítés,

        pénzügyi vagy ellenőrzési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Európai Uniós projektben szerzett pénzügyi vagy ellenőrzési releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. r. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz - végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010637/2016-HR , valamint a munkakör megnevezését: minőségügyi ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével (1085 Budapest, Baross utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010637/2016-HR, valamint a munkakör megnevezését: minőségügyi ellenőr.

        Elektronikus úton NSZFH Személyügy részére a 312016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nive.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812934   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.