Osztályvezető

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Jogi és Ellenőrzési Főosztály, NFA Ellenőrzési Osztály

Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 74. pontjában foglalt közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:

Ellátja és felügyeli az NFA képzési alaprészből nyújtott támogatások kapcsán a támogatások felhasználásával ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok alapján a hozzájárulásra kötelezettek által térségi integrált szakképző központoknak, speciális szakiskoláknak, készségfejlesztő speciális szakiskoláknak, felsőoktatási intézményeknek a 2012. január 1. előtt hatályos rendelkezések szerint közvetlenül átadott fejlesztési támogatások felhasználását. Ellenőrzi az alaprészből és a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott, pályázati úton és egyedi előterjesztés, kérelem alapján nyújtott támogatások felhasználását, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra egyéb szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználását. Kapcsolatot tart az állami adóhatósággal. Éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi az alaprész felhasználásának jogszerűségét és rendeltetésszerű felhasználását. Határidő- és folyamatkövetés.
Beszámolók, nyilvántartások készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közoktatási és szakképzési tevékenységi kör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) NSZFH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, 3. számú melléklet 74. pontja szerint meghatározott szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

Elvárt kompetenciák:

        önálló, konstruktív, precíz munkavégzés,

        vezetői menedzsment készség,

        csapatmunkában hatékony részvétel,

        megbízható, terhelhető személyiség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. r. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz - végzettséget igazoló okiratok másol

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010607/2016-HR , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével (1085 Budapest, Baross utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010607/2016-HR, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton NSZFH Személyügy részére a 252016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra a – pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat határidőn belül és hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a bizottság tagjai szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az NSZFH előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.
A munkáltatóval kapcsolatban további információkat szerezhet a www.nive.hu honlapon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812929   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.